Pohrebníctvo SCHLIMBACH HUMENNÉ

Od vzniku v roku 1994 je pre Pohrebné služby SCHLIBMACH prioritou poskytovať oporu pozostalým a zmierňovať bolesť zo straty blízkej osoby. Našim cieľom je trvale dosahovať úroveň služieb európskeho štandardu.

 • výkopy hrobov a ich uzatvorenie po obrade
 • pochovanie do hrobu alebo hrobky
 • zabezpečenie spopolnenia v krematóriu a uloženie urny v urnovom háji
 • ponuka všetkých náležitostí potrebných pri pohrebe
 • prevádzka Domu smútku
 • prevádzkovanie obradov
 • výzdoba, ozvučenie a príprava Obradnej siene
 • zabezpečenie obradníka
 • zabezpečenie identifikácie zosnulého pred rozlúčkou
 • príprava kompletnej dokumentácie potrebnej pre úrady
 • vystavenie zosnulého, aranžovanie vencov a ich presun po obrade
 • vykonávanie exhumácie, manipulácia, preprava a opätovné pochovanie
 • zabezpečenie kamenárskych prác
 • výstavba rodinných hrobiek
 • smútočné oznámenia