Hroby a rodinné hrobky

Samostatné, dvojmiestne a rodinné mnohomiestne hroby s krásnymi pomníkmi sú na našich cintorínoch bežnejšie ako rodinné hrobky ale nezriedka upútajú svojou jedinečnou úpravou, čistotou a výzdobou. Rodinná hrobka z masívnej žuly alebo mramoru však každého očarí svojou monumentálnou krásou, aj keď jej vybudovanie je náročné a vyžaduje rozsiahle skúsenosti.

  • výkop samostatného hrobu
  • vybudovanie prehĺbeného hrobu, ktorý umožňuje uloženie dvoch rakiev
  • dvojhrob alebo viachrob na uloženie zosnulych bezprostredne vedľa seba
  • vybudovanie rodinnej hrobky
  • príprava urnového hrobového miesta
  • rekonštrukcia poškodených a prepadnutých hrobov
  • všetky práce súvisiace s údržbou hrobu
  • obstarávateľ má možnosť výberu hrobového miesta