Kompletná starostlivosť o zosnulých

Prednosťou Pohrebníctva SCHLIMBACH HUMENNÉ sú vlastné chladiace boxy priamo v sídle pohrebnej služby. Napriek prísnym opatreniam majú blízki rodinní príslušníci umožnený prístup k pozostatkom svojho blízkeho počas celej doby pred smútočným obradom.

 • prevzatie zosnulého, počiatočné opatrenia a príprava na prevoz
 • preprava a prevoz zosnulého vozidlom s chladiacim zariadením
 • kompletná starostlivosť od momentu úmrtia po pochovanie
 • úprava zosnulého pred pietnym uložením do rakvy
  • umývanie zosnulých
  • kozmetickú úpravu zosnulých
  • obliekanie do šiat alebo rubáša
  • balzamovanie
  • konzervácia