Pohrebné služby a prevoz zosnulých zo zahraničiačítať viac 
KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY

Dlhoročne poskytujeme dôstojné pohrebné služby. Prvoradé je pre nás zachovanie piety, úcta k zosnulému aj pozostalým a profesionálna odbornosť služieb. Rozlúčka s blízkym človekom je veľmi citlivá záležitosť, preto veríme, že práve toto pomôže uľahčiť momenty poslednej rozlúčky.

Pohrebné služby a prevoz zosnulých zo zahraničiačítať viac 
PREVOZY ZOSNULÝCH V SR A EÚ

Poskytujeme prevozy zosnulých vlastnými vozidlami vybavenými chladiacim zariadením v rámci Slovenska ale aj v celej Európskej únii, prednostne z Anglicka a Nemecka. Sme držiteľmi oprávnenia a osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebnej služby.

Pohrebné služby a prevoz zosnulých zo zahraničiačítať viac 
VŠETKO PRE DÔSTOJNÚ ROZLÚČKU

Truhly, vence, kríže a doplnky pre výzdobu, kamenárske práce, pomníky, náhrobné kamene, hrobové základy ale aj smútočné oznámenia a ďalšie. V pohrebníctve Schlimbach nájdete kompletný rozsah všetkých potrebných náležitostí súvisiacich s poslednou rozlúčkou so zosnulým.


POHREBNÉ SLUŽBY SCHLIMBACH V HUMENNOM

VŠETKO PRE DÔSTOJNÚ ROZLÚČKU, OPORA PRE POZOSTALÝCH, STAROSTLIVOSŤ O ZOSNULÝCH.
KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY, PREVOZY ZOSNULÝCH V SR A EÚ, PREVÁDZKA DOMU SMÚTKU.

Pohrebné služby a prevoz zosnulých zo zahraničia


 Od vzniku v roku 1994 je pre Pohrebníctvo SCHLIBMACH prioritou poskytovať oporu pozostalým a zmierňovať bolesť zo straty blízkej osoby. Našim cieľom je trvale dosahovať úroveň pohrebných služieb európskeho štandardu. Rozširujeme a skvalitňujeme aj ponuku náležitostí k pohrebu.

 Prednosťou Pohrebníctva SCHLIMBACH HUMENNÉ sú vlastné chladiace boxy priamo v sídle pohrebnej služby. Napriek prísnym opatreniam majú blízki rodinní príslušníci umožnený prístup k pozostatkom svojho blízkeho počas celej doby pred smútočným obradom.

OPUSTILI NÁS – HUMENNÉ

 

Pohrebné služby Schlimbach is in Vysna Sitnica.

4 dni a 15 hodín

Dnešný pohreb v obci Vyšna Sitnica okres Humenné.
Odpočivaj v pokoji 🕯️